„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • odpłatność za obiady w grudniu
    60 zł .

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Misja szkoły

Dodano: 2014-11-25 / wyświetleń - 4861
WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, kierującą szczególnym uwzględnieniem słów Papieża Jana Pawła II :

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem oto, ażeby bardziej był, a nie tylko miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Dobrze przygotowujemy do podjęcia nauki w gimnazjum. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

ZADOWOLEMIE, SATYSFAKCJA I PRESTIŻ SZKOŁY W ŚRODOWISKU TO CEL,
DO KTÓREGO DĄŻYMY.

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, mieszczącą się w budynku przy ulicy Rycerskiej 5. Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Naszą misję wyznaczył Jan Paweł II :

„Szkoła to poszerzony dom rodzinny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.”

Działamy po to, aby:

 

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Kształcimy według najlepszych programów i wzorów dążąc do stworzenia jak najlepszej szkoły ze względu na poziom i jakość kształcenia. Stwarzamy warunki sprzyjające osiąganiu przez ucznia sukcesów szkolnych na miarę jego możliwości, oferując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną z nowoczesną salą gimnastyczną, pracownią komputerową i Multimedialnym Centrum Informatycznym. Współpracujemy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która wspomaga nas i wychowanków w znalezieniu właściwej drogi rozwoju.

Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy każdego jako niepowtarzalną jednostkę, gdyż każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

Tworzymy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku i akceptacji oraz wzajemnej pomocy i współpracy.

Cenimy każdego nauczyciela jako indywidualność i wysokiej klasy pedagoga.

Pracę wychowawczą opieramy na ukazaniu odpowiedniego systemu wartości, opartego na sprawdzonych wzorach oraz polskiej tradycji narodowej. Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie wycieczek turystycznych, lekcji w terenie, zielonych szkół, zajęć sportowych i rekreacyjnych.


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.