„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • odpłatność za obiady w grudniu
    60 zł .

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Działalność ekologiczna

Dodano: 2014-11-25 / wyświetleń - 9185

 

2018/2019

 

„Co słychać jesienią w lesie…?” – spotkanie z leśnikiem

 

31 października 2018 roku grupa dzieci ze świetlicy uczestniczyła w spotkaniu z leśnikiem z Nadleśnictwa Miłomłyn.  Tematem przewodnim spotkania była jesienna szata  lasu, przygotowanie zwierząt do zimy oraz zachowanie bezpieczeństwa  podczas leśnych wypraw.  Pan leśnik przedstawił również charakterystykę swojego zawodu: tłumaczył, na czym polega praca leśniczego, czym się zajmuje na co dzień, z kim współpracuje.  Aktywność uczniów była rozwijana opowieściami z lasu, współpracą w parach (quiz i krzyżówka), jednak najbardziej -  możliwością opowiadania ciekawych zdarzeń przeżytych przez nich w lesie (spotkanie z sarnami, znalezienie mrowiska, napotkane zagrożenia – śmieci, pułapki na zwierzynę).

Spotkanie zostało zorganizowane przez p. Alinę Gwóźdź  ramach rozwijania zainteresowań  przyrodniczych oraz wspomagania edukacji przedmiotowej dzieci z klas młodszych.

 

2017 - 2018Dnia 26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.


W obchody została zaangażowana cała społeczność naszej szkoły.

Każda klasa przygotowała krótki występ według własnego scenariusza.

Na wspólnym spotkaniu w szkolnej sali gimnastycznej dzieci śpiewały piosenki , prezentowały krótkie scenki, wiersze czy quizy związane z tematyką ekologiczną.

Wykonano również gazetkę , którą umieszczono w holu szkoły. Informacje zawarte w gazetce przybliżały dzieciom ideę Dnia Ziemi.

Ten dzień uczciliśmy na zdrowo i sportowo- uczniowie brali udział w biegu na Dzień Ziemi.                             
Dnia 16 kwietnia, w ramach obchodów Tygodnia Ziemi 2018, uczniowie klasy III b uczestniczyli w edukacji ekologicznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.
Pobyt na terenie zakładu wzbudził ogromne wrażenie na dzieciach – nieprzyjemne zapachy, wielkie „góry” odpadów, hałas wywołany przez ciężkie śmieciarki i maszyny do rozdrabniania śmieci.

Wycieczka była okazją, by poznać proces unieszkodliwiania odpadów oraz uświadomić młodzieży konieczność dokonywania segregacji we własnych domach, czy w szkole.

Wszystkie nasze działania na rzecz czystej Planety są niezmiernie ważne, dlatego należy uwrażliwiać ekologicznie najmłodsze pokolenia uczniów.
Czym skorupka za młodu nasiąknie….


                                   Pomagamy zwierzętom w schronisku

Po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano akcję charytatywną na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt.

Celem akcji jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby i problemy zwierząt a także mobilizacja uczniów do podejmowania działań mających na celu niesienie pomocy. Przez dwa miesiące zbieraliśmy ryż, kasze, makarony, suchą karmę a także koce i kołdry. Zebrane rzeczy zawieziono do schroniska dla zwierząt.


Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie, podkreślając, jak istotne jest wychowanie w duchu poszanowania zwierząt i pomagania innym.

                                      

 

                                       Zbieramy telefony komórkowe

 

Jeśli masz zużyty, niepotrzebny telefon, przynieś go do szkoły.
Celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodych ludzi.


Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczną ilość wody i gleby.
W I edycji zebraliśmy 23,5 kg zużytych telefonów.
Zbieramy je dalej.


Zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów i rodziców.

                                             Zbiórka surowców wtórnych

 

Od wielu lat uczestniczymy w zbiórce surowców wtórnych. Zbieramy makulaturę, nakrętki i baterie. Celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów. W akcji biorą udział całe rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie.
Zebrane surowce przekazywane są do recyklingu, czyli do ponownego przetwarzania.               PROJEKT „ Trzymaj Stronę Przyrody” przeprowadziło w naszej szkole Stowarzyszenie „ Rzecz Jasna”.

 

Zakładał on kompleksową edukację ekologiczną dzieci dotykającą różnych aspektów ekologii, m.in. kwestii recyklingu, zagrożeń ekologicznych, bioróżnorodności, ochrony gatunkowej czy praw zwierząt.
      W ramach projektu przeprowadzono cykliczne zajęcia w klasach Va i Vb. Zrealizowano następujące tematy zajęć: "Jajko"," Recykling oraz dzikie wysypiska śmieci", "Zwierzęta domowe - świnka morska", "Przyroda na moim podwórku" oraz "Ptaki zimą w naszym mieście". Zajęcia były połączone z warsztatami medialnymi, podczas których dzieci poznawały podstawy nagrywania filmów oraz zasady umieszczania ich w internecie.


    W ramach projektu dzieci wzięły udział w konkursie pt. "Drugie Życie Odpadów".

Zadaniem uczniów było wykonanie przestrzennej pracy z odpadów i zużytych przedmiotów Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi uczestników na ilość wytwarzanych na co dzień odpadów oraz pobudzić ich kreatywność i zmienić sposób myślenia pokazując metody nowego, twórczego przekształcania i wykorzystania takich przedmiotów.
Podsumowanie projektu nastąpiło na Zamku, gdzie pokazano również prace konkursowe uczniów.

Oprócz nagród rzeczowych dzieci, które zajęły I i II miejsce w nagrodę pojechały na wycieczkę edukacyjną do arboretum w Kudypach.

Galeria
Trzymaj Stronę Przyrody

 


                               Sprzątanie Świata 2017


 

Już po raz 24. w Polsce odbyła się akcja „ Sprzątania Świata”- w tym roku pod hasłem „ Nie ma śmieci- są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty potocznie zwane śmieciami, są w rzeczywistości surowcami.
Uczniowie naszej szkoły również włączyli się do akcji. Podjęliśmy osobiste wyzwanie: będziemy używać własnych toreb idąc na zakupy.
W holu szkoły wystawiono gazetkę przybliżającą tematykę „Sprzątania Świata”, z której treścią zapoznali się uczniowie.

 

2016 - 2017

                                           EKOLOGICZNY DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW 2017„Dzień dobrych uczynków” wpisał się na stałe do kalendarza działań naszej szkoły. Po raz pierwszy włączyliśmy się do tej akcji w 2010 roku dzięki Fundacji Ekologicznej „ Arka”, która zachęcała, aby 19 maja jak najwięcej osób zrobiło coś dobrego dla ludzi, zwierząt i środowiska.
W szkole promujemy działania ukierunkowane na drugiego człowieka i otaczającą nas przyrodę. Włączamy się w akcje ekologiczne – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbieramy surowce wtórne. Od wielu lat zebrane nakrętki przekazujemy potrzebującym osobom.
Tradycyjnie, w tym dniu razem z uczniami klasy Va zasadziliśmy drzewko na terenie naszej szkoły. Mamy nadzieję, że będzie ono cieszyło nasze oczy przez wiele lat.

Galeria

EKOLOGICZNY DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW 2017                                                                DZIEŃ ZIEMI 2017W dniach 24.04 – 28.04. 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Realizując ten projekt przeprowadziliśmy następujące działania:

1) WYSTĘP ARTYSTYCZNY uczniów klasy IIc i IIIc. Dzieci wystąpiły w przedstawieniu pt: „ Pod górkę ścieżką”. Recytowane wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej mówiły o konieczności dbania o przyrodę od najmłodszych lat.
2) BIEG Z OKAZJI DNIA ZIEMI – nauczyciele wychowania fizycznego promując zdrowy styl życia – w kontakcie z przyrodą - zorganizowali ten dzień na sportowo.
3) CZŁOWIEK Z PASJĄ – p. Grzegorz Stachowicz – nauczyciel naszej szkoły, przedstawił swoje hobby, jakim jest fotografia. Jego zdjęcia pokazują piękno otaczającej nas przyrody i naszego miasta. Swoją pasją chce zarazić uczniów, zachęcając ich do aktywnego spędzania czasu – z aparatem fotograficznym – na łonie natury.
4) W nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Ziemi uczniowie klas IV-VI wykonali ALBUMY, w których przedstawiali „ Piękno krajobrazu Polski”.
5) KONKURS PRZYRODNICZY „ Piękno krajobrazu Polski” zorganizowany dla uczniów klas IV-VI. Celem tego konkursu było uświadomienie dzieciom, że Polska to piękny kraj, bogaty w zabytki przyrodnicze i antropogeniczne.
6) ULOTKI „ BĄDŹ EKO” – uczniowie naszej szkoły wykonali projekt ulotki, którą rozdano uczniom i mieszkańcom społeczności lokalnej. Ulotka zawiera wskazówki, jakie należy w naszym codziennym życiu, aby Nasza Planeta była „ zdrowa i bezpieczna”.
7) WYSTAWA PRAC „ DZIEŃ ZIEMI” – uczniowie klas I-VI wykonali szereg prac plastycznych o tematyce ekologicznej. Prace te wystawiono w holu szkoły.

Galeria

DZIEŃ ZIEMI 2017


                             Jak pomóc zwierzętom w czasie zimy ?


 
Dnia 17.01.2017 roku gościliśmy w naszej szkole pracownika Nadleśnictwa Miłomłyn – p. Monikę Ptaszkiewicz. Głównym celem spotkania z Panią Leśnik było przypomnienie uczniom zasad pomocy ptakom w okresie zimowym.
W trakcie spotkania przypomniano ogólne zasady i sposoby dokarmiania ptaków. Pani Leśnik zaznaczyła, że ci nasi „ mali przyjaciele” potrzebują naszej szczególnej pomocy w okresie, kiedy mamy niskie temperatury i pokrywę śniegu.
Pracownia przyrody wzbogaciła się o cenne materiały dydaktyczne związane z ochroną przyrody, które będą wykorzystywane na lekcjach.
Dziękujemy bardzo Nadleśnictwu Miłomłyn i Pani Monice Ptaszkiewicz za wspaniałą lekcję przyrody. 

Galeria
Jak pomóc zwierzętom w czasie zimy?

            
                              Akcja charytatywna "Pomóżmy zwierzętom"

 


Samorząd Uczniowski i szkolne koło PCK zorganizowało akcję charytatywną „Pomóżmy zwierzętom„

Była to zbiórka karmy, kasz, makaronów oraz kocy dla zwierząt ze schroniska w Lubajnach. Akcja trwała przez miesiąc listopad. Serdeczne dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy wsparli i zaangażowali się w nasze jakże ważne działanie.            Targi Odnawialnych Źródeł Energii w ostródzkiej Expo Arenie

W ramach działań ekologicznych Szkoły Podstawowej nr 3 uczniowie klas młodszych uczestniczyli w Targach Odnawialnych Źródeł Energii w ostródzkiej Expo Arenie.Dzieci mogły obejrzeć autobus energetyczny, w którym zgromadzono urządzenia pozwalające oszczędzać wodę i energię. Dzieci wzięły również udział w prezentacji Platformy Edukacyjnej ukazującej zastosowanie i działanie paneli solarnych i wiatraków w domostwach – podgrzewanie wody, ogrzewanie domów i produkowanie energii elektrycznej.To pierwsze spotkanie z ekologiczną energią, ale na pewno nie ostatnie. Temat pozyskiwania energii odnawialnej jest istotny dla środowiska i życia na Ziemi.
                                                                                          Światowy Dzień Drzewa


Światowy Dzień Drzewa uczniowie klasy 2b spędzili w Nadleśnictwie Dobrocin. Zajęcia w Zielonej Klasie uświadomiły dzieciom, w jakich domach mieszkają zwierzęta leśne i jak można pomagać im zimą, dlaczego żywica jest cennym surowcem z lasu, jakim zagrożeniem dla zwierząt są kłusownicy, po co zbiera się żołędzie i kasztany. Po zajęciach młodzi ekolodzy wiedzą też, gdzie sowa ma uszy?
Wycieczkę po jesiennym lesie drugoklasiści zakończyli ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i zabawami sportowymi – oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym.

Galeria

Światowy Dzień Drzewa


                                            POŻEGNALI LATO NA ROWERACH

Jak miło i aktywnie można wypocząć przekonali się nasi uczniowie z klasy Vb będący na rowerowym rajdzie 27 września. Celem rajdu było dotarcie do rezerwatu przyrody: Jezioro Czarne. Na miejscu dzieci poznały tajemnicę skrywaną przez wody jeziora i dyskutowały na temat ochrony przyrody.Nieopodal ale już nad J. Drwęckim był czas na zabawę, ognisko, pieczenie kiełbasek i…. wybory „CHŁOPAKA NAJ”. Tym wybrańcem został sympatyczny Kuba Hermanowski.

W drodze powrotnej nie odmówiliśmy sobie jeszcze jednej przyjemności- konsumpcji pysznych lodów w pięknej parkowej scenerii. Był czas na krótki spacer, pamiątkowe zdjęcia w blasku słońca i jak wszystko, co dobre, również ta wycieczka musiała się skończyć, w naszym poczuciu- zbyt szybko. W bezpiecznej asyście nauczycieli: pana Grzegorza Stachowicza, pani Danuty Iwankowskiej i pani Magdaleny Karaś wróciliśmy do szkoły

Dziękujemy za udział w naszej wycieczce i za pomoc na trasie panu KaroLwi Ciesielskiemu, który był opiekunem wspomagającym jako rodzic.

Galeria
 RAJD ROWEROWY

 
 2015 - 2016

 

 „LAS W SZKATUŁCE”

 

Nietypowa lekcja przyrody odbyła się 26.04.2016 roku. Uczestnikami jej byli uczniowie klas IV i V. Zawitało do nas mobilne stoisko edukacyjne „ Las w szkatułce” przygotowane przez Nadleśnictwo Olsztynek.

Las w szkatułce” to przyczepa, w której mieści się mobilne stoisko edukacyjne. Tematem przewodnim naszych lekcji była woda i jej rola w przyrodzie. Dzieci mogły samodzielnie odkrywać tajemnice przyrody poprzez wyszukiwanie właściwych informacji na modelach i planszach zgromadzonych w „ szkatułce”.

Uczniowie mogli zobaczyć pluszowe zwierzęta, wiele gatunków roślin występujących w naszych lasach. Poznali proces tworzenia się torfowisk i ich znaczenie w przyrodzie. Przy pomocy specjalnych dźwigni mogli sprawdzić, ile siły potrzebuje drzewo, by przetransportować wodę od korzeni do korony drzew.

Prowadząca zajęcia p. Justyna Haładaj – specjalista ds. edukacji przyrodniczej z Nadleśnictwa Olsztynek udzielała odpowiedzi na wiele pytań dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania p. Justynie Haładaj za przeprowadzenie niezapomnianej lekcji przyrody.

GALERIA -  LAS W SZKATUŁCE

 

FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW
Konkurs „ Wody znane i nieznane”


Konkurs „ Wody znane i nieznane” zorganizowany został przez W-MODN w Elblągu i WFOŚIGW w Olsztynie. Miał on na celu pogłębienie wiedzy na temat występowania wód Warmii i Mazur oraz zaprezentowania rzek, jezior i terenów podmokłych naszego regionu pod względem ich życiowego potencjału, znaczenia krajobrazowego i turystycznego.
Uczniowie naszej szkoły wykonywali prezentację multimedialną nt.
„ Zapraszam Cię nad moją rzeczkę, jezioro…..”.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się podczas Forum Młodych Ekologów w Elblągu w dniu 25 kwietnia 2016 roku.
Uczennica klasy IV b AMELIA KOWALSKA omówiła swoją prezentację w obecności wszystkich gości, zapraszając ich nad malowniczo położone Jezioro Ilińskie.
Z wielu prac nadesłanych z naszej szkoły jury wyróżniło 5 uczniów.
Wyróżnieni uczniowie naszej szkoły :
1) KOWALSKA AMELIA II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Prezentacji Multimedialnych
2) WIKTORIA NAŁĘCZ III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Prezentacji Multimedialnych
3) KREZYMON ANNA wyróżnienie w w/w konkursie
4) WRZESZCZ JOWITA wyróżnienie w w/w konkursie
5) OLSZEWSKI MATEUSZ wyróżnienie w w/w konkursie

 

Galeria

FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW

 

 Światowy Dzień Ziemi 2016
„PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA”


22 kwietnia, jak co roku obchodzimy „ Światowy Dzień Ziemi” w naszej szkole.
Co roku dzień ten obchodzony jest pod innym hasłem, które ma zwracać szczególną uwagę na poszczególne aspekty związane z ochroną środowiska. Idea tegorocznego Dnia Ziemi jest pod hasłem „Palący temat – niska emisja!” Nawiązuje on bezpośrednio do problemu ochrony powietrza i przeciwdziałaniu niskiej emisji spalin w środowisku.

Z tej okazji w piątek odbył się apel, na którym uczniowie klasy III b pod opieką wychowawcy Aliny Kowalskiej zaprezentowali krótkie przedstawienie pt.: „Śmieciu precz!” Uczniowie w sposób zabawny i pouczający przybliżyli nam zagrożenia jakie mogą spotkać planetę Ziemię i przypomnieli ekologiczne zasady.
W czasie apelu można było posłuchać piosenek ekologicznych: „Hymn ekologów”, „Śmieciu precz”, „Ziemia wyspa zielona” w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Iwony Nader.
Ponadto uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty o tematyce ekologicznej , a w szczególności uwzględnili problem zanieczyszczenia środowisko przez emisję spalin. Wszystkie prace można było obejrzeć na wystawie w holu szkoły.
W drugiej części apelu pani Mirosława Filipiuk podsumowała tegoroczną zbiórkę surowców wtórnych. Uczniowie, którzy zbierali makulaturę, nakrętki bądź baterie zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Promując zdrowy styl życia także uczennice klasy IV „a” pod opieką pani Magdaleny Słodkowskiej wzięły udział w „Biegu dla Ziemi” nad Jeziorem Sajmino.

 

Galeria 

Dzień Ziemi 2016

 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH 

 

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły  uczestniczą w akcji zbiórki surowców wtórnych. Swoimi działaniami chcemy podnosić świadomość ekologiczną uczniów. Zbieramy nakrętki, puszki aluminiowe, makulaturę i baterie. W akcji  dzieci bardzo wspierają ich rodzice, dziadkowie, a także inni członkowie rodzin. Nakrętki przekazujemy w ramach akcji charytatywnej rodzicom chorego dziecka z naszego miasta. Zbierane surowce wtórne są przekazywane do recyklingu , czyli do ponownego ich przetworzenia. 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO DOKARMIAĆ PTAKI ZIMĄ?

 

            Warto pochylić się nad losem naszych latających przyjaciół, gdyż bez wsparcia ludzi, te mniej doświadczone, stare lub osłabione ptaki, mają nikłe szanse na przeżycie w okresie jesiennych przymrozków i zimowych opadów śniegu.

            Pamiętajmy, że dokarmiając ptaki, człowiek zbliża się do nich, uczy się, uwrażliwia na przyrodę, a także zyskuje poczucie, że robi coś dobrego.

            Dlatego warto przyzwyczajać dzieci już od najmłodszych lat, że należy pomagać zimującym ptakom.

 

 

 

 

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM.

 Na spotkaniu dzieci dowiedziały się, na czym polega praca leśnika, jakie zwierzęta zamieszkują mazurskie lasy oraz w jaki sposób zwierzęta leśne radzą sobie zimą, gdy trudno zdobyć pożywienie. Atrakcją spotkania była tablica obrazowo-dźwiękowa, dzięki której uczniowie poznali nazwy

i odgłosy dzikich zwierząt. Prace plastyczne, wykonane podczas spotkania, będą zdobiły siedzibę Nadleśnictwa.

 

 

 

KUŹNIA BADACZY NATURY.

 

Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu  ubiegłego roku szkolnego. Zajęcia odbywały się w kilku blokach tematycznych:

„ Dzikie wysypiska śmieci”

„ Zanieczyszczenia wód”

„ Spotkanie z ornitologiem”

Zajęcia prowadziła pani Agnieszka  Ciuksza i zaproszeni przez nią goście.

Głównym celem projektu było propagowanie i kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów i ich rodziców.

Na zajęciach uczniowie wykonywali szereg doświadczeń, uzupełniali karty pracy, pracowali z mapą  i w ten sposób poszerzali swoją wiedzę z ochrony przyrody. Dzieci wykonywały również prace wykorzystując surowce wtórne. Powstawały piękne choinki, kwiaty, ozdoby świąteczne, roboty itp.

 Podsumowanie warsztatów odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Rzecz Jasna z   udziałem dzieci i ich rodziców. Rozstrzygnięto konkurs : „ Drugie życie odpadów”. Uczniowie naszej szkoły zdobyli   I, II i III miejsce w kategorii indywidualnej klas IV-VI.

 

Sprzątamy świat!

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w międzynarodowej kampanii. „Sprzątanie świata”. Głównym celem tej akcji jest promowanie postaw ekologicznych, dbanie o środowisko naturalne np. poprzez zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami składowania. Tegoroczna XXII edycja przebiegała pod hasłem „Poprawa –Wyprawa”. W ramach akcji p. Mirosława Filipiuk –nauczycielka przyrody przygotowała w holu szkoły ciekawą gazetkę informacyjną o sprzątaniu świata.Dnia 25 IX 2015r. uczniowie zaopatrzeni w ochronne rękawice oraz foliowe worki na śmieci sprzątali teren wokół jeziora Sajmino oraz boiska sportowego.
Akcja „sprzątanie świata” wpisała się na stałe do kalendarza działań szkoły.

Galeria
Sprzątanie Świata

Dydaktyczno - ekologiczne wycieczki uczniów klas IV-VI

W pierwszej połowie września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczkach dydaktyczno-ekologicznych.

9 września 2015 roku klasy szóste udały się do Grunwaldu. Tam pod opieką przewodnika odwiedziły Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, zapoznały się z przebiegiem bitwy 
i rozmieszczeniem wojsk na Polach Grunwaldu. Klasy piąte odwiedziły Rezerwat Sosny Taborskiej. Pan leśniczy oprowadził uczniów po ścieżce dydaktycznej, opowiedział o zwyczajach zwierząt żyjących w lasach naszego regionu.
IV a i IV b pojechały na wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych, który znajduje się w Jerzwałdzie. Dzieci oglądały eksponaty muzeum przyrodniczego, mogły je dotknąć, wysłuchały informacji pani przewodnik.
Podczas spaceru po ogrodzie poznały zasady rozpoznawania rosnących tam roślin.
Wycieczki dostarczyły naszym uczniom nowych wiadomości i wielu ciekawych wrażeń.

Galeria
Wycieczki dydaktyczno - ekologiczne klas IV-VI

2014-2015

DZIEŃ ZIEMI 2015


W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole podjęliśmy szereg działań o tematyce ekologiczno- zdrowotnej. Uczniowie klas starszych wykonali plakaty ilustrujące problemy ochrony środowiska współczesnego świata.
Prace uczniów zaprezentowano na wystawie w holu szkoły.
Uczniowie klas młodszych przedstawili montaż słowno- muzyczny o negatywnym wpływie hałasu na zdrowie człowieka i otaczające nas środowisko. Hałas jest problemem dotykającym nas w życiu codziennym i dlatego należy pokazywać jego negatywne konsekwencje. Przedstawienie przygotowali uczniowie pod kierunkiem wychowawców: klasa „0” p. T. Pętlicka – Krzekotowska, I c p. E. Stankiewicz,
II b p. A. Kowalska, III a p. K. Cackowska i III b p. I. Nader.
Po przedstawieniu uczniowie, którzy brali udział w tegorocznej zbiórce surowców wtórnych, zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami.
Dzieci z naszej szkoły zbierały jesienią żołędzie, które przeznaczono na dokarmianie zwierząt w czasie zimy. Nagrody dla nich ufundowało Koło Łowieckie” Drwęca”.
Dzień Ziemi uczczono również na sportowo. Uczniowie klas starszych uczestniczyli
w „ Biegu dla Ziemi” pod kierunkiem Magdaleny Słodkowskiej.

Dzień Ziemi 2015  - galeria

Bieg dla Ziemi - galeria

Konkurs plastyczny "Ryby naszych wód"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym” Ryby naszych wód”. Była to świetna okazja do poszerzenia wiedzy przyrodniczej nt. ryb żyjących w naszych wodach. Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Na konkurs napłynęło 576 prac. Komisja konkursowa przyznała 27 nagród i 72 wyróżnienia. Uczennica naszej szkoły Alicja Karpińska z klasy IVb zdobyła WYRÓŻNIENIE w tym konkursie.
Bardzo gratulujemy!!!

Powitanie wiosny

Zgodnie z tradycją postanowiliśmy przywitać WIOSNĘ w naszej szkole. Wiosna jest radosną porą roku, długo wyczekiwaną po zimie. Większość uczniów i nauczycieli ubrała się na kolorowo, wzorzyście i pstrokato. W ten sposób chcieliśmy pokazać naszą radość z nadejścia PANI WIOSNY. Wykonaliśmy również gazetkę szkolną o tematyce wiosennej, którą umieściliśmy w holu szkoły.
Ten rok był szczególny, gdyż powitaniu wiosny towarzyszyło częściowe zaćmienie Słońca.
W sali przyrody razem z nauczycielem przyrody obserwowaliśmy to niecodzienne, niezwykłe zjawisko. Był to niezapomniany Dzień Wiosny.

Przywitanie wiosny - galeria

Koło Eko
Na Kole Eko klasa Ic projektowała modę z makulatury. Bawiliśmy się super, a jaki był efekt końcowy widać na zdjęciach.

Zbiórka surowców
Zbiórka surowcówOd wielu lat uczniowie uczestniczą w akcji zbiórki surowców wtórnych. Zbieramy nakrętki, puszki aluminiowe, makulaturę i zużyte baterie. W akcji dzieci bardzo wspierają ich rodzice, dziadkowie, a także inni członkowie rodzin. Nakrętki przekazujemy w ramach akcji charytatywnej rodzicom chorego dziecka z naszego miasta. Zbierane surowce wtórne są przekazywane do recyklingu , czyli do ponownego ich przetworzenia. Swoimi działaniami chcemy podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców naszego osiedla, jak również ochrony zasobów przyrody. Aby lepiej zrozumieć ideę segregacji odpadów wśród uczniów naszej szkoły, zorganizowaliśmy w latach poprzednich wyjazdy do ZUOK w Rudnie pod hasłem –„Śmieci .... i co dalej?” i „ Rady na odpady”.
Akcja trwa cały rok szkolny ,a podsumowanie odbywa się w kwietniu, w Dzień Ziemi.

  Galerie zdjęć:

Koło Przyrodnicze
W naszej szkole działa Koła Przyrodnicze. W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozszerzają swoją wiedzę przyrodniczo- ekologiczną. Za pomocą prostych doświadczeń wyjaśniają procesy zachodzące w naszym życiu codziennym.
Takie działania pozwalają na lepsze zrozumienie i poznanie otaczającego nas świata. Proste eksperymenty wyjaśniają do tej pory niezrozumiałe uczniom zjawiska.
Jest to najlepszy sposób poszerzania uczniowskich horyzontów przyrodniczych.

„Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”
Październik jest obchodzony jako „ miesiąc dobroci dla zwierząt”. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce karmy, koców i innych artykułów dla zwierząt z ostródzkiego schroniska. Wykonaliśmy również gazetki, na których umieściliśmy zdjęcia i rysunki naszych czworonożnych przyjaciół. Dzieci spotkały się z pracownikiem schroniska, który opowiedział im o codziennej opiece nad zwierzętami. Uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w przypadku niecodziennych sytuacji w kontaktach ze zwierzętami.

Sadzenie drzewka
Tradycją naszej szkoły jest sadzenie drzewka po ślubowaniu klas I. Jest to piękny zwyczaj, który ma rozwijać wśród uczniów szacunek do przyrody, kształtować właściwe postawy ekologiczne w stosunku do otaczającego nas środowiska.
Drzewka są symbolem życia na Ziemi, a tym samym życia człowieka.
Będąc uczniem tej szkoły, każdego roku mogę obserwować rozwój drzewa, troszczyć się o nie, by po wielu latach zobaczyć jego rozwój i wzrost.

Tabórz
08.09.2014 roku klasy V a i V b uczestniczyły w wycieczce dydaktyczno-ekologicznej do Rezerwatu Sosny Taborskiej. 

Tabórz

Po przybyciu na miejsce dzieci spotkały się z pracownikiem Nadleśnictwa Miłomłyn. Pan leśniczy oprowadził uczestników wycieczki po ścieżce dydaktycznej . W trakcie przejścia poznawaliśmy zwyczaje zwierząt żyjących w naszych lasach, ich tropy i cechy charakterystyczne. Maszerując ścieżką poznawaliśmy gatunki drzew i krzewów rosnące w rezerwacie. Na jednym z etapów wycieczki zobaczyliśmy odkrywkę , gdzie mogliśmy prześledzić profil gleby występującej w tym regionie. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły tablice edukacyjne ustawione wzdłuż trasy przemarszu. Zawierały one piękne zdjęcia roślin i zwierząt oraz ich opisy . Piękno lasu, czyste powietrze i cisza zachęcają nas do powrotu w to miejsce.

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W JERZWAŁDZIE

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W JERZWAŁDZIE
09.09.2014 roku klasy IV a i IV b pojechały na wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Celem wyjazdu było poznawanie piękna przyrody naszego regionu, zwierząt i roślin, jak również form ochrony przyrody na naszym terenie. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia mini muzeum przyrodniczego oraz poznawali zasady rozpoznawania roślin w ogródku przy siedzibie zespołu

Wycieczka do Grunwaldu
09.09.2014 roku klasy VI a i VI b wzięły udział w wycieczce przyrodniczo- historycznej na Pola Grunwaldzkie. Wycieczka do GrunwalduW drodze na Pole Bitwy towarzyszył przewodnik, który w czasie przejazdu opowiadał uczniom o formach polodowcowych występujących na tym terenie. Po przybyciu na miejsce uczestnikom przedstawiono rys historyczny Bitwy pod Grunwaldem. Z miejsca , gdzie jest usytuowana makieta obrazująca pole bitwy rozciąga się piękna panorama.
Uczniowie zwiedzili muzeum. Dużym zainteresowaniem cieszyła stała ekspozycja uzbrojenia z epoki średniowiecza.

 

2013-2014

ZBIÓRKA SUROWCÓW
ZBIÓRKA SUROWCÓWW naszej szkole prowadzimy od wielu lat zbiórkę surowców.
Chcemy uświadomić dzieciom, jak ważna jest segregacja śmieci w każdym gospodarstwie domowym. Jak ważne jest to, aby nie wrzucać wszystkiego do jednego kosza.
Zebrane nakrętki przekazujemy w ramach akcji charytatywnej rodzicom chorego dziecka z terenu naszego miasta. Bardzo ważne jest, aby rozbudzać chęć pomocy innym ludziom.

Spotkanie z weterynarzem w SP 3 w Ostródzie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Psa w szkolnej bibliotece przygotowaliśmy: wystawę książek i czasopism poświęconych zwierzętom; okolicznościową wystawę plastyczną oraz zorganizowaliśmy spotkanie z lekarzem weterynarii panią Małgorzatą Wojnowską. Podczas spotkania pani doktor opowiadała o swojej pracy w lecznicy weterynaryjnej. Uczyła jak należy dbać o zwierzęta domowe. Przypominała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Przestrzegała dzieci, by nie zaczepiały nieznanych sobie zwierząt. W trakcie spotkania pani doktor wyłoniła też laureatkę konkursu plastycznego „Mój czworonożny przyjaciel”. Została nią Marcjanna Mirecka z klasy IIa.
Dziękujemy pani dr Małgorzacie Wojnowskiej za „niecodzienną” lekcję.

Dzień Ziemi
29 kwietnia 2014 roku odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie klasy III a pod kierunkiem wychowawcy przygotowali krótki program artystyczny, w którym apelowali do wszystkich uczniów szkoły , aby dbali o naszą planetę.
Następnie pani dyrektor wręczyła dyplomy dzieciom, które wzięły udział w zbiórce surowców.
Wykonaliśmy również gazetkę w holu szkoły nawiązującą tematycznie do Święta Ziemi.

Światowy Dzień KotaŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
Światowy Dzień Kota obchodzony 17 lutego ma uwrażliwić ludzi na często trudny koci los. Z okazji tego święta nauczyciele biblioteki przygotowali wystawę plastyczną ph. „Mój przyjaciel kot”, wystawę książek i czasopism ph. „Kocia literatura” oraz zorganizowały spotkanie z p. Agnieszką Ciuksza z Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie. Pani Agnieszka opowiadała o swojej pracy wolontariusza w ostródzkim schronisku .
Nasza szkoła podejmuje i promuje wiele działań edukacyjnych, by uwrażliwić dzieci na los pokrzywdzonych zwierząt i poczucia odpowiedzialności za istoty żywe.

Uczniowie SP 3 w Ostródzie na spotkaniu „Czytanie dla zwierząt"
„Czy pies stary, czy kot młody, marzy im się prócz swobody
pełna miska, pełna mleczka, i przepyszna wręcz kosteczka.
Ciepły kocyk, sucha buda, a i kasza niezbyt chuda...
Więc dlatego ogłaszamy!
Wielce nam szanowna Pani, Wielce nam szanowny Panie.
Wielką akcję - DAROWANIE!
Ryż, makaron oraz kasza, niech się im do brzuszków wprasza,
Sucha karma także w modzie, i zapomną wnet o głodzie.
Karmę proszę także z puszki, by napełnić puste brzuszki.
Pamiętajcie o kocyku, ciepłym swetrze lub ręczniku.
Dla kotka i pieska, co w schronisku mieszka!”
autor: D. Kozioł – Żupańska

Z okazji miesiąca dobroci dla zwierząt uczennice naszej szkoły: Basia Rychlik z kl 3a, Marysia Szałwińska z klasy 4a, Aleksandra Rucińska z klasy 4a, Magdalena Godzwon z klasy 5a oraz Dominika Gęstwicka z klasy 6a czytały wiersze o podobnej tematyce na okolicznościowym spotkaniu „Czytanie dla zwierząt" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ostródzkim zamku. Spotkanie to zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Fundacją „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie”.
Dziękujemy pani Annie Głowińskiej za zaproszenie i możliwość udziału w akcji charytatywnej „Czytanie dla zwierząt

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W dniach 20-21-22 września 2013 roku po raz 20. obchodzono w Polsce akcję „ SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Odkrywamy Czystą Polskę”. Uczniowie wzięli aktywny udział w „ Sprzątaniu Świata”.
W ramach prowadzonej akcji uświadamiano dzieci o konieczności segregowania odpadów. Uczniowie zbierali śmieci wokół terenu naszej szkoły.
Na lekcjach przyrody przeprowadzono pogadanki dotyczące akcji „Sprzątania Świata.”

Klasy IV pojechały do Jerzwałdu do siedziby Zespołu Parków KrajobrazowychWYCIECZKI EKOLOGICZNE
W pierwszych dniach września klasy IV-VI uczestniczyły w wycieczkach ekologicznych, poznając krajobraz i historię najbliższej okolicy.
Klasy IV pojechały do Jerzwałdu do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzieci miały możliwość poznać formy ochrony przyrody w Polsce, zwierzęta i roślinność naszego regionu.
Klasy V udały się do Rezerwatu Sosny Taborskiej w Taborzu. Lekcja przyrody w terenie prowadzona przez p. leśniczego wzbogaciła wiedzę uczniów o najbliższej okolicy.
Klasy VI odwiedziły Pola Grunwaldzkie, poznając historię i krajobraz naszego regionu.

 

2012-2013

Dzień Ziemi
Dnia 24 kwietnia 2013 roku odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie z klasy I b zaśpiewali piosenkę, następnie dzieci z klasa III a pod kierunkiem pani Aliny Kowalskiej przedstawiły inscenizację pt. “Zielony Kapturek i siedmiu krasnoludków”. Później odbyła się prezentacja na temat obchodów Dnia Ziemi w różnych częściach świata. Pani Lucyna Kopeć wręczyła nagrody oraz dyplomy tym uczniom, którzy wyróżnili się w zbiórce surowców wtórnych. Następnie głos zabrał gość - przedstawiciel Koła Łowieckiego „Drwęca”, który podziękował dzieciom za zebrane przez nich żołędzie. Wręczył też nagrody rzeczowe dziesięciorgu uczniom, którzy najwięcej ofiarowali zwierzętom.

Na zakończenie apelu głos zabrała pani dyrektor Mariola Jarmołowicz. Podziękowała wszystkim za trud włożony w zbiórkę surowców wtórnych oraz żołędzi, pogratulowała nagrodzonym i wyróżnionym.

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW 2012-2013
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW 2012-2013Do 15.04.2013 roku zebraliśmy
100 kg zużytych baterii
2 tony makulatury
800 kg nakrętek
4 kg puszek
150 kg żołędzi

Żołędzie przekazano Kołu Łowieckiemu „ Drwęca”, pomagając w dokarmianiu zwierząt zimą. Nakrętki przekazano rodzicom chłopca z Ostródy – Czarka, pomagając w ten sposób w rehabilitacji dziecka. Zbierając nakrętki chcemy zwrócić uwagę na konieczność pomocy osobom potrzebującym i chorym.

KONKURS PLASTYCZNY „PŁAZY I ICH ŚRODOWISKO ŻYCIA”
Uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Płazy i ich środowisko życia”. Organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania otaczającą przyrodą, poznawanie gatunków zwierząt , ich cech charakterystycznych i warunków życia.
Uczennice naszej szkoły Wiktoria Liberacka z klasy IV a zajęła III miejsce w tym konkursie, a Magdalena Godzwon z IV b i Iga Klebaniuk z VI b zdobyły wyróżnienie.

GRATULUJEMY !!!!!!

KONKURS CZYTELNICZY
Uczniowie szkoły brali udział w powiatowym konkursie czytelniczym: „Szlakiem Drwęcy.”
Uczeń naszej szkoły KUBA LIPNICKI z klasy VIb zajął II miejsce w/w konkursie
Jego celem była popularyzacja osobliwości fauny i flory Doliny Drwęcy. Równocześnie dzieci mogły poznać zabytki miast położonych wzdłuż rzeki Drwęcy. Było nam to szczególnie bliskie spotkanie czytelnicze, gdyż jednym z miast leżących nad Drwęcą jest nasze miasto – Ostróda.

Wycieczki ekologiczne
Rezerwat Sosny Taborskiej w TaborzuNa początku roku szkolnego, cyklicznie od wieli lat, pojechaliśmy na wycieczki ekologiczno – krajoznawcze. Chcielibyśmy, aby uczniowie poznawali swoją najbliższą okolicę, formy ochrony przyrody, rośliny i zwierzęta, a także historię naszego regionu.
Klasy czwarte poznają formy ochrony przyrody – parki krajobrazowe – stąd wycieczka do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
Klasy piąte poznają formy ochrony przyrody jakimi są rezerwaty, stąd wyjazd do Rezerwatu Sosny Taborskiej w Taborzu.
Klasy szóste odwiedzają Pola Grunwaldzkie. Razem z przewodnikiem poznają historię Bitwy pod Grunwaldem.

 

2011-2012

DZIEŃ ZIEMI 2012
W kwietniu, jak każdego roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie przygotowali przedstawienie nawiązujące tematyką do hasła tegorocznych obchodów: „ Dobra energia dla wszystkich”.
Wykonaliśmy prace plastyczne związane z Dniem Ziemi, z których zrobiliśmy gazetki w holu szkoły.
Tradycyjnie w tym dniu podsumowaliśmy zbiórkę surowców wtórnych.
Uczniów, którzy wyróżnili się w zbiórce nagrodziliśmy dyplomami i drobnymi upominkami.
W Dniu Ziemi gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Koła Łowieckiego „ Drwęca” , który podsumował zbiórkę żołędzi i przekazał uczniom prezenty.

Zbiórka surowców
W Dniu Ziemi, każdego roku podsumowujemy zbiórkę surowców wtórnych.
Zbieramy:
1. Makulaturę,
2. Nakrętki
3. Puszki
4. Baterie
Nakrętki w ramach akcji charytatywnej przekazujemy choremu dziecku.
Nasze działania mają na celu uświadomienie uczniom, że warto i należy pomagać potrzebującym ludziom. Warto dzielić się tym, co pozornie nie ma żadnej wartości, ale dla innych może okazać się pomocne i ułatwić ich życie.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
W tym roku szkolnym uczniowie szkoły brali udział w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym. Z etapu szkolnego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 2 uczniów:
1) Sarbiewska Agata
2) Dolecki Krzysztof

W/w uczniowie uzyskali po etapie wojewódzkim tytuł FINALISTY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

Gratulujemy!!!

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA „RADY NA ODPADY ”
Adresatem tego zadania byli uczniowie klasy VIa i VIb, a miejscem realizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Celem zadania była edukacja ekologiczna uczniów związana z selektywną zbiórką odpadów. W szkole edukacja ekologiczna jest realizowana od wielu lat w różnej formie: wystawy szkolne, prezentacje multimedialne, zbiórka surowców wtórnych, akcje Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zwiedzając ZUOK w Rudnie chcieliśmy zobaczyć, jaka jest dalsza droga odpadów, które każdy z nas wytwarza.
ZUOK RudnoWyjazdy odbyły się w dwóch terminach: 28.10.2011r. oraz 03.11. 2011r. Uczniowie po przybyciu na miejsce zostali oprowadzeni przez kierownika zakładu. W czasie przejścia przez halę produkcyjną omówiono i pokazano obecnym proces segregacji odpadów. Prowadzący z ramienia ZUOK w Rudnie wyjaśnił, co się dzieje z uzyskanymi surowcami wtórnymi. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie oraz prowadzący spotkanie spotkali się na stołówce zakładowej. Jeszcze raz omówiono cały cykl produkcyjny zakładu, a uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. W czasie dyskusji uświadomiono uczestnikom spotkania, jak ważna jest segregacja śmieci w każdym gospodarstwie domowym. W czasie pobytu na stołówce mieliśmy możliwość określenia pH wody pitnej, wody deszczowej, a także wody, która została pobrana ze składowiska śmieci. Dodatkowo uczniowie obserwowali zwierzęta żyjące w pobliżu składowiska, a szczególnie ptactwo. Swoje obserwacje zanotowali w kartach pracy, które wcześniej otrzymali. Jadąc do Rudna obserwowaliśmy krajobraz, który mijaliśmy po drodze.
Realizując to zadanie chcieliśmy uświadomić uczniom, jak ważne jest to, aby nie wrzucać śmieci do jednego kosza, ale do odpowiednio oznakowanych worków i pojemników.
Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusze uzyskano dzięki pomocy Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu. Uczniowie uczestniczący w realizacji tego zadania pragną serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie.

Wycieczki ekologiczne
Tradycją naszej szkoły stały się wrześniowe wycieczki ekologiczne do miejsc ochrony przyrody. W tym roku uczniowie klas czwartych odwiedzili Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie, a piątoklasiści pojechali do Rezerwatu Sosny Taborskiej. Klasy szóste wzięły udział w wycieczce przyrodniczo-krajoznawczej na Pola Grunwaldzkie.
Celem wycieczek jest poznanie najbliższej okolicy, miejsc ochrony przyrody naszego regionu.

W dniach 28.10.2011 r. i 03.11.2011 r. klasy szóste uczestniczyły w wycieczkach ekologicznych do ZUOK w Rudnie. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu " Rady na odpady", na który pozyskaliśmy fundusze z ECEE. Chcieliśmy zobaczyć, jaka jest dalsza droga odpadów i dlaczego tak ważna jest segregacja śmieci.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
W dniach 16-18 września 2011 roku uczniowie szkoły brali udział w „ Sprzątaniu Świata”. Hasło tegorocznej akcji:
„ POSPRZĄTAJMY LASY”.
W holu szkoły ustawiliśmy gazetkę informującą o znaczeniu lasów w przyrodzie i życiu człowieka. Zadaniem gazetki było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony lasów, bo chroniąc lasy chronimy również siebie.

 

2010-2011

Dzień Ziemi
Dnia 28 kwietnia 2011 r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie klasy 0 pod kierunkiem pani Teresy Pętlickiej- Krzekotowskiej przygotowali przedstawienie pt. „Szanuj las” i wspólnie z kl. III b zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej.
Później pani Mirosława Filipiuk, nauczycielka przyrody, podsumowała akcję zbierania surowców wtórnych i żołędzi. Wręczono nagrody i dyplomy tym uczniom, którzy zebrali najwięcej surowców wtórnych i żołędzi. Pani Dyrektor pogratulowała nagrodzonym.

Podsumowanie zbiórki surowców
W Dniu Ziemi podsumowaliśmy zbiórkę surowców wtórnych.
Uczniów, którzy wyróżnili się w zbiórce nagrodziliśmy dyplomami, książkami i drobnymi upominkami.

XVI Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej.
Dnia 11.05.2011 roku drużyna naszej szkoły w składzie: Aleksandra Achrem, Aleksandra Zdanowicz, Sara Stanulewicz i Julia Antolak wzięła udział w finale XVI Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej w Jerzwałdzie.

„Śmieci… i co dalej?”
W dniach 9 - 10.11.2010 r. klasy VI pojechały na wycieczkę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Wyjazd ten miał na celu edukację ekologiczną związaną z selektywną zbiórką odpadów: „Śmieci… i co dalej?”.
W naszej szkole od lat zbieramy surowce; makulaturę, puszki aluminiowe, nakrętki i baterie. Zwiedzając ZUOK w Rudnie zobaczyliśmy, jaka jest dalsza droga odpadów, która pozwala je unieszkodliwić i chronić środowisko.

ZIELONA SZKOŁA
W dniach 7 – 10 września 2010 r. klasy IV – V brały udział w wycieczkach ekologicznych do Rezerwatu Sosny Taborskiej w Taborzu i Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Klasy VI zwiedzały Pole Bitwy pod Grunwaldem.
W ten sposób poznajemy piękno przyrody najbliższej okolicy i miejsca historyczne naszego regionu.

 

2009-2010

ZIELONA SZKOŁA JERZWAŁD I TABÓRZ
Na początku roku szkolnego klasy IV-VI pojechały na Zieloną Szkołę do Jerzwałdu i Taborza. Celem wycieczek było zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody na naszym terenie, poznanie roślin i zwierząt żyjących wokół nas i integracja dzieci.
Zajęcia w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych były bardzo interesujące. Obejrzeliśmy piękne zdjęcia przyrody, wystawę zwierząt w mini muzeum, ogród przyrodniczy.
W Taborzu podziwialiśmy piękno Sosny Taborskiej, utrwaliliśmy piętra roślinności w lesie, rozpoznawaliśmy drzewa, słuchaliśmy śpiewu ptaków.
Po ścieżce dydaktycznej oprowadzał nas pra


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.