„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II
Szkoła Podstawowa Nr3
im. Jana Pawła II
w Ostródzie
  • odpłatność za obiady w grudniu
    60 zł .

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi.

  • Zadowolenie, satysfakcja i prestiż szkoły w środowisku to cel, do którego dążymy.

  • Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

  • Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii szkoły

Dodano: 2014-11-25 / wyświetleń - 5359
1 IX 1947  rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej nr 3 wspólnie ze Szkołą Zawodową przy ulicy Nowotki 2
1 IX 1947 utworzenie biblioteki
1952 oddanie do użytku świetlicy szkolnej
1966 podjecie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego przy ulicy PKWN (obecnie Marszałka Józefa Piłsudskiego)
20 IX 1969 oddanie do użytku nowej szkoły
27 IV 1978 utworzenie Izby Pamięci
23 V 1978 ćwiczenia obrony cywilnej przeprowadzone przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania
18 IX 1979 nadanie szkole imienia Janka Krasickiego i wręczenie sztandaru
1 IX 1987 jubileusz 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 3
1 IX 1988 oddanie do użytku filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Rycerskiej
5 IV 1991 pozbawienie szkoły patrona i usuniecie tablicy pamiątkowej
IX 1992 inauguracja spotkań ekologicznych
IX 1993 realizacja programu edukacyjnego dla klas I pt. "Start! Cel - Śnieżnobiały Uśmiech" w ramach współpracy MEN z MZ i OS, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i z Instytutem Blend-a-med.
1 IX 1994 wprowadzenie programu integralnego w klasach I-III
1 IX 1997 obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3
20 IX 1998 jubileusz dziesięciolecia istnienia "małej trójki"
1 IX 1999 podział 8-klasowej szkoły na 6-klasową szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum w wyniku wprowadzenia reformy oświaty. Przeniesienie siedziby SP 3 na ul. Rycerską 5
3 VI 2000 zorganizowanie pierwszego szkolnego festynu pod hasłem „Festynowy zawrót głowy”
16 X 2000 organizacja Dni Papieskich w szkole
28 IX 2001 współ organizacja Wojewódzkiej Konferencji „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole” w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
10 I 2002 zorganizowanie przez szkołę pierwszego miejskiego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych Szkół Podstawowych miasta Ostródy „Bawmy się w teatr”
IV 2002 pierwszy zewnętrzny sprawdzian klas VI
7 X 2003 otrzymanie certyfikatu „Szkoła promująca zdrowie”
10 X 2003 uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”
2003 zorganizowanie pierwszego międzyszkolnego konkursu Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej szkół podstawowych miasta Ostródy
2004 uczczenie wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez zorganizowanie imprezy pt. „Jestem Polakiem - jestem Europejczykiem”
2004/2005 realizacja projektu „Nie jesteś Robinsonem, czyli ograniczanie przemocy w środowisku dzieci młodzieży” realizowanego we współpracy z Departamentem Wychowania i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i KO w Olsztynie
21 IV 2006 uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej sfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny
17 V 2006 rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
1 IX 2006 utworzenie klasy „0”
14 XII 2006 Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie”
Od 2007 realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” w klasach V-VI
24 III 2007 udział w „I Diecezjalnym Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II” w Miłakowie
23 IV 2007 przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich drugiego etapu - V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP
23 IV 2007 podjęcie uchwały przez Radę Miejską o nadaniu naszej szkole imienia Jana Pawła II
16 X 2007 uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II i oddania do użytku sali gimnastycznej w 60. rocznicę działalności placówki
14 XI 2007

organizacja Wojewódzkiej Konferencji pt. „Wspierać i być wspieranym”, podsumowującej 3-letni program „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce” przygotowanym przez Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej oraz Wydział Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Wśród gości byli: p. Elżbieta Matejka – dyrektor Departamentu Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach, p. Jolanta Gregorczuk – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

- wykład dr Jadwigi Lubowieckiej z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt. „Więzi społeczno-emocjonalne dziecka drogą budowania tożsamości”

21 XII 2007 udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z programem artystycznym z okazji świąt Bożego Narodzenia
Od 2008 realizacja zadań Olimpiady „Zdrowy Styl Życia”
18 IV 2008 zorganizowanie VII Miejskiego Przeglądu Teatrów Szkół Podstawowych „Bawmy się w teatr”
19-21 V 2008 wycieczka szkolna szlakiem papieskim na trasie Wieliczka – Kraków – Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice
28 V 2008 zorganizowanie II Diecezjalnego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
30 V 2008 organizacja festynu sportowego dla dzieci klas I-VI
12-13 IX 2008  udział w spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu
Od X 2008 realizacja programu profilaktycznego „Buduj bezpieczeństwo ze Strażą Miejską”
02 X 2008 udział uczniów szkoły w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę
18 X 2008 obchody Święta Szkoły – I rocznica nadania szkole imienia
15 XI 2008 przeprowadzenie Białej Soboty przez „Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Medycznej” dla społeczności szkoły i mieszkańców osiedla
Od 2009 udział uczniów w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Oddział PCK w Ostródzie
20 I 2009 zorganizowanie Miejskiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych „Hej kolęda, kolęda”
Od IV 2009 realizacja programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”
03 IV 2009 złożenie wniosku o nadanie szkole sztandaru na sesji Rady Miasta Ostródy
04 IV 2009 zorganizowanie VIII Miejskiego Przeglądu Teatrów Szkół Podstawowych „Bawmy się w teatr”
23 V 2009 udział w III Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Warmińskiej
01 VI 2009 zorganizowanie wycieczki szkolnej na trasie Augustów – Wigry – Wilno „Śladami Jana Pawła II”
01 VI 2009 organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
16 X 2009 uroczystość nadania szkole sztandaru w 2. rocznicę przyjęcia imienia Patrona i nawiązanie współpracy ze szwedzką szkołą z Helsingborga
16-22 XI 2009 udział w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) – międzynarodowej akcji edukacyjnej
15 I 2010 zorganizowanie VI Miejskiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych „Hej kolęda, kolęda”
07 V 2010 zorganizowanie IX Miejskiego Przeglądu Teatrów Szkół Podstawowych „Bawmy się w teatr”
19 V 2010 udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji Ekologicznej „ARKA”, „ VI Dzień Dobrych Uczynków”
28 V 2010 otrzymanie po raz 3. certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” na wojewódzkiej konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Kłobutach
28 V 2010 udział w IV Diecezjalnym Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Pieniężnie
22 VIII 2010 odsłonięcie pomnika Jana Pawła II - patrona szkoły, w parku przy Kościele NPNMP w Ostródzie
01 V 2011  Urząd Wojewódzki – występ uczniów szkoły z montażem słowno-muzycznym z okazji beatyfikacji Patrona Szkoły Jana Pawła II
12 V 2011 udział w zjeździe szkół im. Jana Pawła II – Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie
24 V 2011 podsumowanie VIII edycji olimpiady „Zdrowy Styl Życia” – prelekcja „Zdrowe Wakacje – jak bezpiecznie wypoczywać?”
10 VI 2011 zajęcie II miejsca – laur Srebrnej Rybki przez grupę teatralną „Trójeczka” na XXXI Wojewódzkim Konkursie Zespołów Teatralnych
09 V 2013 zajęcie I miejsca  przez grupę teatralną „Trójeczka” na Wojewódzkim Konkursie Grup Teatralnych „Arlekin 2013”
07 VI 2013 zajęcie I miejsca – laur Złotej Rybki przez grupę teatralną „Trójeczka”  w XXXIII Wojewódzkim Konkursie Zespołów Teatralnych w Biskupcu
20-21 VI 2013 zdobycie I miejsca „Trójeczki” w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Płośnickie Lato Teatralne 2013”
9-10 X 2013 udział w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę
19 XII 2013 otrzymanie po raz 4. od Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”
25 IV 2014 uroczyste obchody kanonizacji Jana Pawła II – projekt „Patron naszej szkoły – świętym…” – prezentacja programu artystycznego na ostródzkim zamku dla społeczności miejskich szkół podstawowych
13 V 2014 XIII Ostródzki Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych „Bawmy się w teatr”
VI 2014 I miejsce w miejskim projekcie edukacyjnym „Młodzi ostródzianie rozkochani w swojej krainie”
27 VI 2014 Miejskie zakończenie roku szk. 2013/2014
01 IX 2014 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
05 IX 2014 udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza”
16 X 2014 obchody Święta Szkoły w 7. rocznicę nadania imienia
i w 5. rocznicę przyjęcia sztandaru przez szkołę
16 X 2014 występ grupy teatralnej „Trójeczka” podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie
05 XI 2014 obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek
21 XI 2014 obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień
25 XI 2014 obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
18 XII 2014 podsumowanie XIV Międzyszkolnego Konkursu „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
09 I 2015 VIII „Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”
17 II 2015 obchody Światowego Dnia Kota

20 II 2015

obchody Dnia Języka Ojczystego

21 IX 2015

warsztaty teatralne "Trójeczki" na rozpoczęcie roku szkolnego

01 IX 2015

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

29 IX 2015

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

14 X 2015 Dzień Edukacji Narodowej
16 X 2015

Święto Szkoły : 68-lecie istnienia, 8 rocznica nadania imienia Jana Pawła II,6 rocznica przyjęcia sztandaru

19 – 23 X 2015  Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia
30 X 2015 Maraton czytelniczy dla uczniów klas I-VI
26 X 2015   Warsztaty teatralne z aktorem p. Piotrem Boratyńskim
6 II 2015 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki
19 II 2015 występ „Trójeczki” na „ARLEKINIE 2015”
20 II 2015 Dzień Życzliwości i Pozdrowień
25 II 2015 Obchody Dnia Pluszowego Misia
18 XII 2015  podsumowanie XV Międzyszkolnego Konkursu „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
12 I 2016 IX „Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych”
17 II 2016 obchody Światowego Dnia Kota
1 III 2016 Żywa lekcja historii – wojowie i rycerze w czasach Piastów
8 III 2016  I Mistrzostwa Ostródy w Szachach Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod patronatemI  Burmistrza Miasta Ostródy
21 III 2016 Powitanie wiosny „Wiosna zdrowa, kolorowa”- projekt szkolny
22 III 2016 Podsumowanie XV Ostródzkiego Międzyszkolnego Konkursu „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna”
27 III 2016

Międzynarodowy Dzień Teatru

3 IV 2016 Uroczyste wręczenie Pani Helenie Orlińskiej statuetki „Człowiek Teatru 2015 na Warmii i Mazurach”
22 IV 2016 III Miejski Turniej Wiedzy o Regionie pod hasłem „Hej Ostródo, jak Ty cudna”
27 IV 2016 Podsumowanie Olimpiady „Zdrowy Styl Życia”
9 V 2016 XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP, wyróżnienie -  Piotr Kuźniar z kl. VI b (dwudniowy pobyt w Warszawie)
13 V 2016 XV Jubileuszowy Ostródzki Przegląd Teatrów Szkół Podstawowych „Bawmy się w teatr” w ramach miejskiego projektu edukacyjnego „Młodzi ostródzianie rozkochani w swojej krainie”
16 V 2016 Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły
18 V 2016 Projekt szkolny „Pamiętamy o Tobie, „Ojcze Święty”
18 V 2016

„Trójeczka” laureatem rejonowych eliminacji o „Laur Złotej Rybki” w Morągu

19 V 2016

Dzień Dobrych Uczynków

5 VI 2016

Miejskie obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski

10 VI 2016

Akcja promująca czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”

10 VI 2016

finał XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” w Biskupcu.  „Trójeczka” zdobyła „Złotą rybkę”

17 VI 2016

„Trójeczka” II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Płośnicy

24 VI 2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2016/2017  
3 IX 2016

Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza

 29 IX 2016

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w SP3 w Ostródzie

 14 X 2016

uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

17 X 2016

Święto Szkoły i obchody 69. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

18-25 X 2016

obchody Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia

27 X 2016 wręczenie na Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie V Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 
10 XI 2016 uroczysty apel z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
27 XI 2016

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w SP3 w Ostródzie

6 XII 2016 – Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
14 XII 2016 IX Ostródzki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych Szkół Podstawowych
16 XII 2016 udział uczniów z SP3 w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez PCK
16 XII 2016 nagrodzenie laureatów XVI Ostródzkiego Międzyszkolnego Konkursu „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” na uroczystym apelu świątecznym
21 XII 2016

Żywa Lekcja Historii w SP3

11 IV   2017

publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie - dokonanie jest podstawą wnioskowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 1 IX  2017 rozpoczęcie roku szkolnego w zreformowanej ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: SiPRO
Pliki cookiesZamknij  [X]
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.